ElektroInstalacje dla przemysłu

- instalacje oświetlenia i latarni
- instalacje siłowe i trasy koryt kablowych
- instalacje odgromowe i wyrównawcze
- instalacje teletechniczne, światłowodowe i alarmowe
- ziemnne linie kablowe
- serwisowanie obiektów przemysłowych

Prefabrykacja rozdzielnic n/n

- rozdzielnice zasilająco - rozdzielcze
- rozdzielnice sterownicze
- rozdzielnice pomiarowe
- rozdzielnice serwerowe
- rozdzielnice światłowodowe
- rozdzielnice telefoniczne, alarmowe

Automatyka przemysłowa

- programowanie sterowników
- programowanie falowników
- aparatura kontrolno - pomiarowa
- wizualizacja procesów technologicznych
- panele operatorskie, zestawy komputerowe
- transmisja danych, telemetria, GPRS

Uzdatnianie wody

- automatyzacja procesów technologicznych
- kompleksowe instalacje technologiczne i elektryczne
- budowa zestawów pompowych
- serwisowanie obiektów wodociągowych
 

Energia Odnawialna

- montaż instalacji fotowoltaicznych
 

Średnie Napięcie

- kontenerowe i słupowe stacje transformatorowe
- linie kablowe średniego napięcia.

Agregaty prądotwórcze

- dostawa agregatów prądotwórczych i SZR
- instalacje spalin i wentylacji dla agregatów

Projekty elektryczne

- kompleksowe wykonywanie projektów elektrycznych
- przygotowywanie specyfikacji, koncepcji oraz kosztorysów

Nadzory Inwwestycyjne
Serwisowanie obiektów

- serwisowanie obielktów wodociągowych
Copyright ©2017 ELCON, All Rights Reserved.